MERTİD Tüzük

1- Bölge ve ülke turizminin gelişmesinde her türlü girişimlerde ve Hizmetlerde bulunmak.

2- Turistik işletmeciler,seyahat acentaları ve yatırımcılar arasında Yurt içi yurt dışında işbirliği sağlayarak tesislerin sorunlarını asgari Müştereklerde toplayıp çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar nezninde takip etmek.

3- İdari ve teknik alanlarda eğitim sağlamak,bu amaçla;
a) Konularımız içerisinde seminerler,konferanslar tertiplenmesini sağlamak,
b) Lisan kursları ve diğer kurslar düzenlenmesini sağlamak

4- İşletmecilerin iç ve dış piyasa pazarlamasını sağlamak.bunun için;
a) Kültür ve Turizm Bakanlığı ve seyahat Acentaları ile işbirliği yapmak. Turizm ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak.
b) Yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler kurmak.

5- Turizm Gelişmesi için;
a) Altyapı tesisleri yapımı,
b) Tüketim maddelerinin üretilmesini teşvik etmek,
c) İç turizmi teşvik etmek
d) Turizmi sezonun uzatılması için çaba harcamak.(av turizmini Kaplıca ve içme sularının değerlendirilmesiyle ilgili sağlık Turizmini geliştirmek,kayak ve çeşitli sportif faaliyetler düzenlemek vb.)
e) Uluslar arası standartlar göz önünde bulundurarak tesislerin eksik Yönlerinin düzeltilmesi için çalışmak.
f) Türk el sanatları ve folklorunun ülke ve yöre boyutunda tanıtmak.
g) Gerekirse festivaller, karnavallar ve yarışmalar düzenlemek.
h) Ulusal ve uluslar arası fuar ve sergilere katılmak.

6- Ülkemizin tanıtılması için basın yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak
Onlara gerekli dokümanlar vermek.

7- Yurtdışından ünlü turizm yazarlarını ve seyahat acentalarının temsilcilerini, Tur operatörlerini davet etmek.

8- Ülkemize mükerrer gelen turistleri ve turizm alanında başarılı hizmetler veren işletmecileri ödüllendirmek.

9- Turistik eşya satıcıları ve turizme hizmet veren kişi kurum ve kuruluşlar İle ilişkiler kurmak, bu yolla turiste verilen hizmetin kalitesini arttırmak.

10- Turizm alanında hizmet veren diğer organizasyonlar (federasyon ve konfederasyon) katılmak ve bunun için aynı amaçlı diğer derneklerle İşbirliği yapmak.

11- Kurulacak veya kurulmuş olan şirketlere,odalara,federasyon,konfederasyon ve vakıflara iştirak etmek, iktisadi işletmeler kurmak ve çalıştırmak.

12- www.mertid.org.tr mersin sitesini kurmak ve geliştirmek yaşatmak sahipliliğini sürdürmek
.
 
 Reklam
 
 
 İlçeler Hakkında
 


ANASAYFA İLETİŞİM SIK KULLANILANLARA EKLE FACEBOOK TWITTER GİZLİLİK İLKELERİ
Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz. mertid.org.tr Copyright 2013-2024 Tüm hakları saklıdır.

URA MEDYA